กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

วิธีสแกนรหัสคิวอาร์โค้ดบนฉลากยาด้วยโทรศัพท์มือถือ
 
ประโยชน์ของการนำรหัสคิวอาร์โค้ดมาแสดงบนฉลากยา
1.สามารถแสดงรายละเอียดของยาที่ผู้ป่วยได้รับได้มากขึ้น
   
2.สามารถเปิดวิดีโอสาธิตการใช้ยาเทคนิคพิเศษจากอินเตอร์เน็ตได้
   
   ที่มา : https://youtu.be/e2xOJV-4-7o
 
เอกสารดาวน์โหลด

 

        

Copyright © www.satuekhos.com
ออกแบบเว็บไซต์โดย : งานสารสนเทศ โรงพยาบาลสตึก

124/1 ถ.นิคมสมบูรณ์ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150