งานพัสดุ/งานอาคารสถานที่

20151106094056ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมานปี 62
1/09/2561แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
20151106094056ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมานปี 61
1/09/2561แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
20151106094056สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
01/09/2561ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วบชนิดสามไกNew icon animated
17/08/2561ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ
10/04/2561ประกาศเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวผล-จัดเก็บภาพ-dicom-หรือส่งเข้าระบบ-Pacs  
ประกาศสอบราคากล้องถ่ายภาพจอประสาทตา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ปี 2560 ประเภทก่อสร้าง
 
 20151106094056ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
  
 20151106094056ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
 
20151106094056ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
20151106094056ประกาศจากงานการเจ้าหน้าที่ 
 
 
20151106094056ประกาศจากงานพัสดุ
 
ประกาศ-สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนว

 

        

Copyright © www.satuekhos.com
ออกแบบเว็บไซต์โดย : งานสารสนเทศ โรงพยาบาลสตึก

124/1 ถ.นิคมสมบูรณ์ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150