งานพัสดุ/งานอาคารสถานที่

20151106094056สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างประกาศสอบราคา เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป
ประกาศสอบราคากล้องถ่ายภาพจอประสาทตา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ปี 2560 ประเภทก่อสร้าง
 
 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
ประกาศจากงานการเจ้าหน้าที่ 
 
 
ประกาศจากงานพัสดุ
 
ประกาศ-สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนว

 

        

Copyright © www.satuekhos.com
ออกแบบเว็บไซต์โดย : งานสารสนเทศ โรงพยาบาลสตึก

124/1 ถ.นิคมสมบูรณ์ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150